Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oławskiego 24.05.2021

Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie oławskim

W pierwszym spotkaniu „Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oławskiego” wzięło udział 39 osób. W poniedziałek 24 maja jego uczestnicy rozmawiali online na temat celów, roli i zadań Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie oraz działań planowanych na kolejne tygodnie.

Uczestników spotkania przywitał Andrzej Znamirowski Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Przedstawił on genezę i rolę Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody w pracach nad poprawą retencji w powiecie.

Koordynator DPW Małgorzata Wierzbicka omówiła problemy powracającej suszy oraz jej skutki w powiecie oławskim. Przedstawiła cel oraz zadania jakie stoją przed członkami Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu.

Dr inż. Wiwiana Szalińska, Adiunkt Zakład Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych IMGW, która  szczegółowo przedstawiła charakterystykę klimatyczną oraz warunki meteorologiczne jakie występują w powiecie oławskim.

Prof. dr. hab. inż. Tamara Tokarczyk, Kierownik Zakładu Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych IMGW omówiła specyficzne dla regionu uwarunkowania hydrologiczne. Przedstawiła charakterystykę głównych cieków wodnych oraz jak ważne jest  monitorowanie ich stanu.

W ostatnim wystąpieniu prof. dr hab. Jacek Leśny, pracownik Katedry Zastosowań Matematyki, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zaprezentował szczegółowo plan pracy jaki czeka członków DPW w celu przygotowania Wieloletniego Planu Strategicznego. Przedstawił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie oławskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Oławie, Gminy Domaniów, Gminy Miasta Oława, Nadzoru Wodnego w Oławie, przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne, producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz miejskich.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Małgorzata Wierzbicka, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 04.06.2021