Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lubańskiego” 25.05.2021

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lubańskiego”

We wtorek, 25 maja odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lubańskiego”, organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział 46 osób.

W pierwszej części spotkania Koordynator ds. DPW Mirosław Ryś omówił rolę, cele i założenia Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu lubańskiego.

Następnie głos zabrali przedstawiciele instytucji zainteresowanych uczestnictwem w Dolnośląskim Partnerstwie ds. Wody (DPW) w powiecie. Po autoprezentacji Ryszard Majewicz z Wydziału Koordynacyjnego Projektów Środowiskowych przedstawił przykłady dobrych praktyk w ramach małej retencji na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Kierownik i Zastępca Kierownika z Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału Terenowego ARiMR we Wrocławiu, Agnieszka Potyrała i Jolanta Augiewicz omówiły program Nawadnianie w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych.

Dr inż. Katarzyna Wartalska z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w wykładzie „Działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie lubańskim” omówiła m.in. problemy związane z zaburzeniem i poprawą retencji w krajobrazie rolniczym i miejskim, formy obiegu wody oraz skutki złej gospodarki wodnej, a także dobre praktyki w gospodarowaniu wodą.

Po zakończeniu wykładów i krótkiej dyskusji, nastąpiło podsumowanie pierwszego spotkania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu lubańskiego, podczas którego podziękowano uczestnikom oraz przekazano informacje na temat drugiego i trzeciego spotkania w powiecie lubańskim, które odbędą się w sierpniu i listopadzie 2021 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Świeradów, jednostek samorządowych powiatu lubańskiego oraz rolnicy, właściciele i dzierżawcy stawów rybnych, a także właściciele urządzeń melioracyjnych.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Mirosław Ryś, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.06.2021