Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu dzierżoniowskiego” 26.05.2021

Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie dzierżoniowskim

W pierwszym spotkaniu „Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu dzierżoniowskiego” wzięło udział 38 osób. W środę 26 maja jego uczestnicy rozmawiali online na temat celów, roli i zadań Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie oraz działań planowanych na kolejne tygodnie.

Uczestników spotkania przywitał Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, który przedstawił projekt Lokalnych Partnerstw ds. Wody i ich rolę dla poprawy retencyjności w województwie dolnośląskim.

Koordynator DPW Małgorzata Wierzbicka omówiła problemy powracającej suszy oraz jej skutki. Przedstawiła cel oraz zadania jakie stoją przed członkami Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu dzierżoniowskiego, w celu opracowania Wieloletniego Planu Strategicznego.

Kolejnym prelegentem była dr inż. Wiwiana Szalińska, Adiunkt Zakładu Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych IMGW, która szczegółowo przedstawiła charakterystykę klimatyczną oraz warunki meteorologiczne jakie występują w powiecie dzierżoniowskim.

Prof. dr. hab. inż. Tamara Tokarczyk, Kierownik Zakładu Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych IMGW omówiła uwarunkowania hydrologiczne powiatu dzierżoniowskiego. Przedstawiła charakterystykę głównych cieków wodnych oraz znaczenie monitorowania ich stanu.

Następnie prof. dr hab. Jacek Leśny z Katedry Zastosowań Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentował szczegółowy plan pracy członków DPW w celu przygotowania Wieloletniego Planu Strategicznego. Przedstawił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie dzierżoniowskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce, Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej, Gminy Łagiewniki, Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Dzierżoniów, Zakładu Usług Komunalnych w Dzierżoniowie, Nadzoru Wodnego w Dzierżoniowie, przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz miejskich.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Małgorzata Wierzbicka, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.06.2021