Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu bolesławieckiego 18.05.2021

We wtorek, 18 maja odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu bolesławieckiego” zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział 45 osób.

W pierwszej części spotkania omówiono rolę, cele i założenia Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu bolesławieckiego.

Następnie głos zabrali przedstawiciele instytucji zainteresowanych uczestnictwem w Dolnośląskim Partnerstwie ds. Wody (DPW). Po autoprezentacji Kamil Kuczyński Sekretarz Nadleśnictwa Bolesławiec przedstawił przykłady dobrych praktyk w ramach małej retencji na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec.

Agnieszka Potyrała Kierownik i Jolanta Augiewicz Zastępca Kierownika z Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału Terenowego ARiMR we Wrocławiu omówiły program Nawadnianie w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych.

Dr inż. Marcin Wdowikowski z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW we Wrocławiu w wykładzie pt. „Działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie bolesławieckim” przedstawił m.in. problemy związane z zaburzeniem i poprawą retencji w krajobrazie rolniczym i miejskim, formy obiegu wody oraz skutki złej gospodarki wodnej, a także dobre praktyki w gospodarowaniu wodą.

Na zakończenie wykładów, po krótkiej dyskusji, nastąpiło podsumowanie pierwszego spotkania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody, podczas którego podziękowano uczestnikom oraz przekazano informacje na temat drugiego i trzeciego spotkania w powiecie bolesławieckim, które zaplanowano w miesiącach sierpień oraz listopad 2021 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Bolesławiec i Świętoszów, jednostki samorządowe powiatu bolesławieckiego, rolnicy-właściciele i dzierżawcy stawów rybnych, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bolesławcu, Przedstawiciele Nadzoru Wodnego w Bolesławcu.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

 

Mirosław Ryś, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 04.06.2021