Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie w ramach operacji „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu polkowickiego” (18.03.2021 r.)

 

We wtorek 18 marca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody na terenie powiatu polkowickiego”. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane w formie online.

Spotkanie otworzył Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił informację na temat założeń przedmiotowego partnerstwa.

Koordynator ds. Wody Maria Borsukiewicz omówiła rolę i zadania DPW w powiecie polkowickim. Przedstawiła także plan działań DPW w najbliższym czasie, polegających na integracji członków DPW, określeniu ich potrzeb, zdiagnozowaniu problemów w zakresie gospodarki wodnej na terenie powiatu i przygotowaniu Wieloletniego Planu Strategicznego.

Następnie głos zabrał Andrzej Dancewicz, pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który przedstawił stosunki wodno-opadowe w powiecie polkowickim z ostatnich lat.

Mariola Chryplewicz, kierownik Nadzoru Wodnego w Polkowicach przedstawiła zasoby infrastruktury wodnej w obszarze działania Nadzoru. Przedłożyła sprawozdanie z już zrealizowanych inwestycji wodnych i planowanych do zrealizowania w powiecie polkowickim.

Pan dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, omówił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie polkowickim. Zaproponował, aby przy ocenie inwestycji wskazanych przez Partnerów DPW, uwzględnić cechy główne w postaci klasy antropopresji, klasy jakości ekologicznej oraz klasy waloryzacji melioracyjnej i przydatności do retencji, a także cechy pośrednie, jak łatwość finansowania, wymagana dokumentacja i wykonawstwo.

Na koniec spotkania Maria Borsukiewicz zaprosiła do dyskusji uczestników spotkania. Głos w sprawie racjonalnej gospodarki wodnej zabrali m. in. Partnerzy Starostwa Powiatowego w Polkowicach i Spółki Wodnej w Chocianowie. Poruszyli temat własności rowów śródpolnych oraz kwestie dotyczące ich utrzymania. Na koniec Koordynator podziękowała wszystkim za uczestnictwo, jednocześnie zapraszając do czynnej współpracy w Partnerstwie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Urzędu Miejskiego w Polkowicach, Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Radwanice, Urzędu Gminy Gaworzyce, Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, Nadzoru Wodnego w Polkowicach,  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwa Chocianów, Nadleśnictwa Przemków, Gminnej Spółki Wodnej w Radwanicach, Spółki Wodnej w Chocianowie, LGD „Wrzosowa Kraina”, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Legnicy, Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciele rolników i zainteresowanych mieszkańców powiatu.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Maria Borsukiewicz DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 19.03.2021