Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie uczestników projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu zgorzeleckiego” 28.05.2021

W piątek, 28 maja odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu zgorzeleckiego” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział 76 osób.

W pierwszej części spotkania omówiono rolę, cele i założenia Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Następnie głos zabrali przedstawiciele instytucji zainteresowanych uczestnictwem w Dolnośląskim Partnerstwie ds. Wody (DPW). Po autoprezentacji Kierownik i Zastępca Kierownika z Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału Terenowego ARiMR we Wrocławiu Agnieszka Potyrała i Jolanta Augiewicz omówiły program Nawadnianie w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych.

Dr inż. Katarzyna Wartalska z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w wykładzie „Działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie zgorzeleckim” przedstawiła m.in. problemy związane z zaburzeniem i poprawą retencji w krajobrazie rolniczym i miejskim, formy obiegu wody oraz skutki złej gospodarki wodnej, a także dobre praktyki w gospodarowaniu wodą.

Na zakończenie wykładów, po krótkiej dyskusji, nastąpiło podsumowanie pierwszego spotkania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody, podczas którego podziękowano uczestnikom oraz przekazano informacje na temat drugiego i trzeciego spotkania w powiecie zgorzeleckim, które zaplanowano na sierpień i listopad.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, jednostek samorządowych powiatu zgorzeleckiego oraz rolnicy, właściciele i dzierżawcy stawów rybnych, właściciele urządzeń melioracyjnych, przedstawiciele Zarządu Zlewni w Zgorzelcu oraz PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu Nadzór Wodny Zgorzelec.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

 

Mirosław Ryś, DODR

Zmodyfikowano: 17.06.2021