Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie dotyczące projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu ząbkowickiego 19.05.2021

W środę, 19 maja odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu ząbkowickiego” pod hasłem „Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie ząbkowickim”. W zdalnym spotkaniu udział wzięło 37 osób.

O zasobach i racjonalnej gospodarce wodą w gminach powiatu rozmawiali przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, Urzędu Gminy Ciepłowody, Urzędu Gminy Złoty Stok, Gminy Stoszowice, Gminy Bardo, Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Nadleśnictwa Henryków, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział w Wałbrzychu, Biura Powiatowego DIR w Ząbkowicach Śląskich, Małopolskiej Hodowli Roślin oddział w Kobierzycach, Gminnej Spółki Wodnej, Biura Powiatowego ARiMR, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, IMiGW we Wrocławiu oraz doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Spotkanie otworzył Marek Tarnacki Dyrektor DODR we Wrocławiu, który przywitał uczestników i omówił założenia projektu DPW oraz zaprosił do współpracy nad Wieloletnim Planem Strategicznym dla powiatu ząbkowickiego.

Rolę i zadania DPW w powiecie ząbkowickim przedstawił Koordynator DPW Bogdan Sucharski.

Dr hab. Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, omówił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie ząbkowickim i założenia do opracowania Wieloletniego Planu Strategicznego w powiecie.

Stosunki wodno-opadowe na terenie powiatu ząbkowickiego przedstawił dr inż. Marcin Wdowikowski z IMGW we Wrocławiu.

Przykłady dobrej praktyki rolniczej w zakresie gospodarowania wodą, przedstawiła Urszula Kozaczuk Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska DODR w wykładzie pt. „Programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne w kontekście gospodarowania wodą na obszarach wiejskich”.

Przedstawiciele Miast i Gmin w swoich wystąpieniach scharakteryzowali rolnictwo na swoich obszarach i najważniejsze problemy dotyczące gospodarowania wodą. O inwentaryzacji infrastruktury melioracyjnej realizowanej z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu podzielił się z uczestnikami Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz.

W podsumowaniu koordynator podziękował wszystkim za uczestnictwo, przedstawił roboczy program drugiego spotkania, jednocześnie zapraszając do czynnej współpracy w ramach Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 04.06.2021