Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wrocławskiego” 28.04.2021

 

W środę, 28 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wrocławskiego”. Wzięło w nim udział 30 osób. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane online.

Podczas spotkania przedstawione zostały założenia, rola i zadania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu wrocławskiego. Omówiono plan działania DPW w najbliższym czasie. Jego głównym celem jest integracja lokalnych środowisk, określenie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej oraz wypracowanie dokumentu stanowiącego podstawę do sporządzenia Wieloletniego Planu Strategicznego.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokonał analizy poszczególnych czynników, które odgrywają największą rolę w potencjalnych inwestycjach wodnych w powiecie wrocławskim. Były to m.in. klasa antropopresji, klasa jakości ekologicznej oraz klasa waloryzacji melioracyjnej przydatności do retencji, należące do tzw. cech głównych. Przedstawił także cechy pośrednie a szczególnie finansowanie i zgody prawne oraz wykonanie.

Andrzej Dancewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił obszar działań Instytutu. Zaprezentował także charakterystykę klimatu na terenie powiatu wrocławskiego, a także podkreślił jakie zagrożenia atmosferyczne będą nam grozić w niedalekiej przyszłości.

Dr Marcin Wdowikowski, pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych, Centrum Modelowania Meteorologicznego przedstawił działania mitygacyjne oraz adaptacyjne jako niezbędne kroki przeciwdziałania zmianom klimatu na terenie powiatu wrocławskiego w kontekście kształtowania zasobów wodnych. Wspomniał o dostępnych systemach wspomagania decyzji w rolnictwie. Na podstawie schematów przedstawił zagrożenia klimatyczne z perspektywy produkcji rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Na zakończenie zaś przeanalizował korzyści wynikające ze zmian zagospodarowania terenu, które pozwolą na podniesienie współczynnika retencyjności.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Miasta Wrocław, Gminy Czernica, Miasta Kąty Wrocławskie, Gminy Sobótka, Gminy Jordanów Śląski, Gminy Kobierzyce, MPWiK we Wrocławiu, Gminy Siechnice, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Krzysztof Olszewski DODR

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 13.05.2021