Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wołowskiego” 27.04.2021

W wtorek, 27 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wołowskiego”. Wzięły w nim udział 34 osoby. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane online.

Podczas spotkania zostały przedstawione założenia, rola i zadania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu wołowskiego. Omówiono plan działania DPW w najbliższym czasie. Jego głównym celem jest integracja lokalnych środowisk, określenie potrzeb dotyczących gospodarki wodnej oraz wypracowanie dokumentu stanowiącego podstawę do sporządzenia Wieloletniego Planu Strategicznego.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokonał analizy współczynników, które odgrywają największą rolę w potencjalnych inwestycjach wodnych w powiecie wołowskim. Były to m.in. klasa antropopresji, klasa jakości ekologicznej oraz klasa waloryzacji melioracyjnej przydatności do retencji, należące do tzw. cech głównych. Przedstawił także cechy pośrednie, a szczególnie finansowanie i zgody prawne oraz wykonanie.

Andrzej Dancewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił obszar działań Instytutu. Zaprezentował także charakterystykę klimatu na terenie powiatu wołowskiego, a także podkreślił, jakie zagrożenia atmosferyczne będą nam grozić w niedalekiej przyszłości.

Dr Marcin Wdowikowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych, Centrum Modelowania Meteorologicznego przedstawił działania mitygacyjne oraz adaptacyjne, jako niezbędne kroki przeciwdziałające zmianom klimatu na terenie powiatu wołowskiego w kontekście kształtowania zasobów wodnych. Wspomniał o dostępnych systemach wspomagania decyzji w rolnictwie. Na podstawie schematów przedstawił zagrożenia klimatyczne z perspektywy produkcji rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Na zakończenie zaś dokonał analizy korzyści wynikających ze zmian zagospodarowania terenu, które pozwolą na podniesienie współczynnika retencyjności.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Powiatu Wołowskiego, Miasta Wołów, Gminy Wińsko, Miasta Brzeg Dolny, Nadleśnictwa Wołów, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Krzysztof Olszewski DODR

Zmodyfikowano: 13.05.2021