Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie Dolnośląskiego partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu górowskiego

We wtorek 16 marca odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody na terenie powiatu górowskiego”. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane online.

Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Andrzej Znamirowski, który przedstawił informację na temat założeń Partnerstwa. Koordynator ds. Wody Maria Borsukiewicz omówiła rolę i zadania DPW w powiecie górowskim. Przedstawiła także plan działań DPW w najbliższym czasie, polegających na integracji członków DPW, określeniu ich potrzeb, zdiagnozowaniu problemów w zakresie gospodarki wodnej na terenie powiatu i przygotowaniu Wieloletniego Planu Strategicznego.

Następnie głos zabrał pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Andrzej Dancewicz, który przedstawił stosunki wodno-opadowe w powiecie górowskim w ostatnich latach.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który omówił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie górowskim. Zaproponował, aby przy ocenie inwestycji wskazanych przez Partnerów DPW, uwzględnić cechy główne w postaci klasy antropopresji, klasy jakości ekologicznej oraz klasy waloryzacji melioracyjnej i przydatności do retencji, a także cechy pośrednie, jak łatwość finansowania, wymagana dokumentacja i wykonawstwo.

Na koniec spotkania Maria Borsukiewicz podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zaprosiła do współpracy w Partnerstwie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Górze Śląskiej, Urzędu Miasta i Gminy Góry Śląskiej, Urzędu Miejskiego Wąsosz, Urzędu Gmin wiejskich Jemielno i Niechlów, Zarządu Zlewni w Lesznie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwa Góra Śląska, LGD Ujście Baryczy Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Spółek Wodnych powiatu górowskiego oraz przedstawiciele Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Kalska.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Maria Borsukiewicz DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 17.03.2021