Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu złotoryjskiego 10.05.2021

W poniedziałek, 10 maja odbyło się pierwsze spotkanie projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu złotoryjskiego” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Ze względu na aktualną sytuację w kraju spotkanie odbyło się w formie online. W spotkaniu wzięło udział 37 osób.

W pierwszej części spotkania omówiono rolę, cele i założenia Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu.

Następnie dr inż. Marcin Wdowikowski z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW we Wrocławiu wygłosił wykład pt. „Działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie złotoryjskim”. Omówił m.in. problemy związane z zaburzeniem retencji w krajobrazie rolniczym i miejskim, formy obiegu wody oraz skutki złej gospodarki wodnej.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podczas swojego wystąpienia o elementach oceny potencjalnych inwestycji w powiecie złotoryjskim, przedstawił m.in. przykłady wyliczeń i wzory potrzebne przy opracowaniu raportu, metody klasyfikowania ważności operacji i wykonania wymaganej dokumentacji.

Ostatni wykład pod tytułem „Projekty związane z małą retencją górską na terenie Nadleśnictwa Złotoryja” przedstawił Nadleśniczy Jacek Kramarz. Scharakteryzował w nim działania na rzecz poprawy stosunków wodnych w lasach pod zarządem nadleśnictwa oraz omówił kilka przykładów realizowanych inwestycji budowlanych.

Po zakończeniu wykładów i krótkiej dyskusji, nastąpiło podsumowanie I spotkania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu złotoryjskiego podczas którego podziękowano uczestnikom oraz przekazano informacje na temat II spotkania w powiecie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Urzędu Miasta Złotoryja oraz Wojcieszów, Gminy Miejsko-Wiejskiej Świerzawa, Gmin Złotoryja, Pielgrzymka i Zagrodno, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, Nadleśnictwa Złotoryja, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 24.05.2021