Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu średzkiego 22.04.2021

W czwartek, 22 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu średzkiego”. Wzięło w nim udział 31 osób. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane online.

Podczas spotkania zostały przedstawione założenia, rola i zadania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu średzkiego. Omówiono plan działania DPW w najbliższym czasie. Jego głównym celem jest integracja lokalnych środowisk, określenie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej oraz wypracowanie dokumentu stanowiącego podstawę do sporządzenia Wieloletniego Planu Strategicznego.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokonał analizy czynników, które odgrywają największą rolę w potencjalnych inwestycjach wodnych w powiecie średzkim. Były to m.in. klasa antropopresji, klasa jakości ekologicznej oraz klasa waloryzacji melioracyjnej przydatności do retencji, należące do tzw. cech głównych. Przedstawił także cechy pośrednie, a szczególnie finansowanie, zgody prawne oraz wykonanie.

Andrzej Dancewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił obszar działań Instytutu. Zaprezentował także charakterystykę klimatu na terenie powiatu średzkiego, a także podkreślił, jakie zagrożenia atmosferyczne będą nam grozić w niedalekiej przyszłości.

Dr Marcin Wdowikowski, pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych, Centrum Modelowania Meteorologicznego przedstawił działania mitygacyjne oraz adaptacyjne, jako niezbędne kroki w ramach przeciwdziałania zmianom klimatu na terenie powiatu średzkiego, w kontekście kształtowania zasobów wodnych. Wspomniał o dostępnych systemach wspomagania decyzji w rolnictwie. Na podstawie schematów przedstawił zagrożenia klimatyczne z perspektywy produkcji rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Na zakończenie zaś dokonał analizy korzyści wynikających ze zmian zagospodarowania terenu, które pozwolą na podniesienie współczynnika retencyjności.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Powiatu Średzkiego, Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Urzędu Gminy Malczyce, Urzędu Gminy Udanin, Urzędu Gminy Miękinia, Urząd Miasta Kąty Wrocławskie, Nadleśnictwa Miękinia, Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Krzysztof Olszewski DODR

Zmodyfikowano: 13.05.2021