Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie „Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lubińskiego” 23.03.2021

We wtorek, 23 marca odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lubińskiego”. W spotkaniu wzięło udział 94 osób. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane w formie online.

Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Andrzej Znamirowski, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił informację na temat założeń partnerstwa.

Koordynator ds. Wody Maria Borsukiewicz omówiła rolę i zadania DPW w powiecie lubińskim, przedstawiła plan działań DPW w najbliższym czasie, a mianowicie integrację, określenie potrzeb, postawienie diagnozy, a następnie opracowanie Wieloletniego Planu Strategicznego.

Dr Marcin Wdowikowski, pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne, Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych, Centrum Modelowania Meteorologicznego omówił stosunki wodno-opadowe w powiecie lubińskim w ostatnich latach.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zaprezentował  elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie lubińskim. W celu oceny wytypowanych inwestycji przez Partnerów DPW wskazał cechy główne – klasę antropopresji, klasę jakości ekologicznej oraz klasę waloryzacji melioracyjnej i przydatności do retencji oraz cechy pośrednie, czyli łatwość finansowania, wymaganą dokumentację i wykonawstwo.

Na koniec Maria Borsukiewicz poprosiła o zabranie głosu uczestników spotkania. Głos w sprawie racjonalnej gospodarki wodnej zabrali m. in. zaproszeni goście. Wojciech Osiadacz zgłosił uwagę dotyczącą zbiorników zbierających wodę opadową i roztopową na obszarach wiejskich i w gospodarstwach rolnych, zapytał także o procedury związane z budową i instalacją zbiorników wykorzystywanych do oprysków. Wspomniał o dofinansowaniu takich inwestycji i uproszczeniu procedur administracyjnych.

W odpowiedzi Koordynator ds. Wody przedstawiła działania związane z Małą retencją – pomocą finansowaną z NFOŚiGW. Prof. Jacek Leśny dopowiedział, że ponieważ małe zbiorniki mają możliwość gromadzenia wody w różnych ilościach, to koszt ich budowy jest zróżnicowany.
Przedstawiciel DIR Pan Franciszek Lesicki przedstawił problemy związane z działalnością bobrów na ciekach wodnych, użytkowaniem urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych, brakiem odpowiedniego zarządzania i konserwowania tych urządzeń. Stwierdził, iż powstanie Partnerstwa na powiecie lubińskim jest dobrą inicjatywą, pozwoli bowiem zdiagnozować występujące na tym terenie problemy, a następnie je rozwiązywać.

Marcin Wdowikowski opowiedział o projekcie wykorzystania wody z dachów, w celu jej wykorzystania np. do prania, po przefiltrowaniu. Potwierdził, że bobry są dużym problemem i przyczyną  przerywania wałów. Szymon Perz poruszył temat dokumentacji dotyczącej rejestrowania urządzeń melioracji wodnych. Jest to problem, ponieważ albo takiej dokumentacji nie ma, albo jest niekompletna i nieaktualna.

W odpowiedzi Marcin Wdowikowski przedstawił projekt modelowania hydrologicznego w ostatnim czasie i związany z tym spis z natury. Stwierdził, że IMGW ma podobny problem z archiwizowanymi dokumentami. Na pytanie o stacje meteorologiczne dla potrzeb rolnictwa z podstawowymi parametrami, takimi jak opady wilgotność i prędkość wiatru odpowiedział, że IMGW może taką stację zamontować. IMGW przygotowuje się do dużej modernizacji na Dolnym Śląsku i około stu takich stacji ma się pojawić. Ich koszty są różne, w zależności od jakości i wyposażenia sprzętu. W okolicy Środy Śląskiej wybudowano już kilka takich stacji, dzięki czemu IMGW przetwarza informacje według swoich wytycznych.

Na koniec Koordynator podziękowała wszystkim za uczestnictwo, zapraszając do współpracy w Partnerstwie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Lubinie, Urzędu Miejskiego w Lubinie, Urzędu Gminy Lubin, Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Zarządu Zlewni we Wrocławiu, Nadzoru Wodnego w Głogowie,  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwa Lubin, Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie, BP ARiMR w Lubinie, PIORiN Lubin, Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz przedstawiciele rolników i zainteresowanych mieszkańców powiatu.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Maria Borsukiewicz DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 07.04.2021