Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu legnickiego 14.05.2021

W piątek, 14 maja odbyło się pierwsze spotkanie projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu legnickiego” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział 47 osób. Odbyło się ono w formie online.

W pierwszej części spotkania omówiono rolę, cele i założenia Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podczas swojego wystąpienia o elementach oceny potencjalnych inwestycji w powiecie legnickim, przedstawił m.in. przykłady wyliczeń i wzory potrzebne przy opracowaniu raportu, metody klasyfikowania ważności operacji i wykonania wymaganej dokumentacji.

Dr inż. Katarzyna Wartalska z Politechniki Wrocławskiej w wykładzie pt. „Działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie legnickim” omówiła m.in. problemy związane z zaburzeniem i poprawą retencji w krajobrazie rolniczym i miejskim, formy obiegu wody oraz skutki złej gospodarki wodnej.

Po zakończeniu wykładów i krótkiej dyskusji, nastąpiło podsumowanie I spotkania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu legnickiego, podczas którego podziękowano uczestnikom oraz przekazano informacje na temat II spotkania w powiecie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Legnicy, Urzędu Miasta w Legnicy i Chojnowie, Gminy Miejsko-Wiejskiej w Prochowicach, Gmin Chojnów, Kunice oraz Ruja, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Legnica, PGW Wody Polskie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz Rolnicy indywidualni. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 24.05.2021