Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu kłodzkiego

W czwartek, 20 maja odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu kłodzkiego”, pod hasłem „Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie kłodzkim”. W spotkaniu online udział wzięło 35 osób.

O zasobach i racjonalnej gospodarce wodą w gminach powiatu rozmawiali przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, Kłodzku, Szczytnej, Radkowie, Międzylesiu, Lądku Zdroju, Urzędu Miasta w Polanicy Zdroju, Dusznikach Zdroju, Bystrzyca Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu, Biura Powiatowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku, Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku, Nadzoru Wodnego w Kłodzku, Lokalnej Grupy Działania „Kłodzka Wstęga Sudetów”, Politechniki Wrocławskiej, Parku Narodowego Gór Stołowych, Biura Powiatowego ARiMR, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, IMiGW we Wrocławiu.

Spotkanie otworzył Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, który przywitał uczestników spotkania i omówił założenia projektu DPW oraz zaprosił do pracy nad Wieloletnim Planem Strategicznym dla powiatu kłodzkiego.

Rolę i zadania LPW w powiecie kłodzkim przedstawił Koordynator DPW Bogdan Sucharski.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, omówił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie kłodzkim i założenia do opracowania Wieloletniego Planu Strategicznego w powiecie.

Działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie kłodzkim przedstawił dr inż. Marcin Wdowikowski z IMGW we Wrocławiu.

Przykłady dobrych praktyk rolniczych w zakresie gospodarowania wodą zaprezentowała Urszula Kozaczuk Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska DODR.

Przedstawiciele Miast i Gmin w swoich wystąpieniach scharakteryzowali rolnictwo na swoich obszarach i najważniejsze problemy dotyczące gospodarowania wodą.

W podsumowaniu Koordynator podziękował wszystkim za uczestnictwo, przedstawił roboczy program drugiego spotkania, jednocześnie zapraszając do współpracy w Dolnośląskim Partnerstwie ds. Wody na terenie powiatu kłodzkiego.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 09.06.2021