Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu karkonoskiego 17.05.2021

W poniedziałek, 17 maja odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu karkonoskiego” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział 37 osób. Odbyło się ono w formie online.

W pierwszej części spotkania omówiono rolę, cele i założenia Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu.

Dr inż. Marcin Wdowikowski z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW we Wrocławiu w wykładzie pt. „Działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie złotoryjskim” przedstawił m.in. problemy związane z zaburzeniem retencji w krajobrazie rolniczym i miejskim, formy obiegu wody oraz skutki złej gospodarki wodnej.

Prof. dr hab. Bogdan H. Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas wystąpienia nt. elementów oceny potencjalnych inwestycji w powiecie karkonoskim, omówił zagadnienia związane z efektami zmian klimatu, wzory i wyliczenia potrzebne przy opracowaniu raportu, czy metody klasyfikowania ważności operacji i wykonania wymaganej dokumentacji.

Po zakończeniu wykładów i krótkiej dyskusji, nastąpiło podsumowanie I spotkania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu karkonoskiego podczas którego podziękowano uczestnikom oraz przekazano informacje na temat II spotkania w powiecie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Kowarach oraz Piechowicach, Gmin Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn i Stara Kamienica, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Śnieżka, Nadleśnictwa Szklarska Poręba, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział Jelenia Góra, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 24.05.2021