Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu jaworskiego 12.05.2021

W środę, 12 maja odbyło się pierwsze spotkanie projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu jaworskiego” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział 37 osób. Odbyło się ono w formie online.

W pierwszej części spotkania omówiono rolę, cele i założenia Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podczas swojego wystąpienia o elementach oceny potencjalnych inwestycji w powiecie jaworskim, przedstawił m.in. przykłady wyliczeń i wzory potrzebne przy opracowaniu raportu, metody klasyfikowania ważności operacji i wykonania wymaganej dokumentacji.

Dr inż. Katarzyna Wartalska z Politechniki Wrocławskiej w wykładzie pt. „Działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie jaworskim” omówiła m.in. problemy związane z zaburzeniem i poprawą retencji w krajobrazie rolniczym i miejskim, formy obiegu wody oraz skutki złej gospodarki wodnej.

Ostatni wykład pt. „Mała retencja na terenie Nadleśnictwa Jawor” przedstawił Sekretarz Nadleśnictwa Cyprian Bania. Scharakteryzował działania na rzecz poprawy stosunków wodnych w lasach pod zarządem nadleśnictwa. Omówił także przykłady inwestycji budowlanych realizowane przez Lasy Państwowe.

Po zakończeniu wykładów i krótkiej dyskusji, nastąpiło podsumowanie I spotkania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu jaworskiego podczas którego podziękowano uczestnikom oraz przekazano informacje na temat II spotkania w powiecie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Rolniczego we Wrocławiu, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Miasta w Jaworze i Bolkowie, Gmin Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Spółki Wodnej Wądroże Wielkie, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział Legnica, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Jawor, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Igor Wilczyński DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 24.05.2021