Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Operacja “Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości” (25-27.10.2018 r.)

 

Zielona opieka

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zrealizował projekt „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”. Składał się on z seminarium o tym samym tytule oraz z dwudniowych warsztatów zielarskich.

W czwartek 25 października w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy odbyło się seminarium „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”, którego celem było propagowanie idei rozwijania wiejskich usług opiekuńczych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, w tym gospodarstw opiekuńczych.

Uczestnikami byli rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, zainteresowani podjęciem tej innowacyjnej formy przedsiębiorczości oraz posiadający potencjał, aby taką działalność prowadzić. W seminarium wzięli udział także przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych promowaniem wiejskich usług opiekuńczych. Wśród nich znaleźli się doradcy rolniczy, przedstawiciele stowarzyszeń agroturystycznych i fundacji, LGD czy lokalnych samorządów.

Gospodarstwa opiekuńcze – jak to działa

Merytoryczną część seminarium rozpoczęła Justyna Lesiewicz, która na podstawie doświadczenia w zakresie projektów dotyczących „zielonej opieki”, realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim, opowiedziała o praktycznych aspektach organizacji obiektów pomocy społecznej na wsi i w gospodarstwach rolnych w Niemczech czy Holandii, gdzie tzw. „zielona opieka” jest czymś powszechnym.

Następnie Dyrektor organizacyjny z Fundacji Ditero i znawca zagadnień ekonomii społecznej Szymon Surmacz, przedstawił formy organizacyjne oraz prawne prowadzenia obiektów opiekuńczych na wsi. Wskazał również możliwości zdobywania środków na ich funkcjonowanie.

Trzecie wystąpienie należało do specjalistki z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu – Agnieszki Kowalczuk-Misek. Dotyczyło zajęć o charakterze terapeutycznym, będącym uzupełnieniem oferty gospodarstw opiekuńczych. Jako przykłady takich zajęć przytoczono oferty dolnośląskich zagród edukacyjnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej sieci Zagród Edukacyjnych.

Seminarium zakończyło się dyskusją. Uczestnicy zadawali pytania wykładowcom, dzielili się swoimi uwagami oraz doświadczeniami.

Definicja pilnie potrzebna

Dolnośląscy rolnicy mogliby rozwijać usługi opiekuńcze w swoich gospodarstwach. Wieś w naszym regionie ma potencjał, istnieją możliwości formalne, umożliwiające funkcjonowanie na rynku usług opiekuńczych. Brakuje natomiast przepisów regulujących definicję gospodarstwa opiekuńczego, czyli usług opiekuńczych realizowanych na bazie gospodarstwa rolnego. Jest ona konieczna, aby móc korzystać z ułatwień i ulg, jak to się dzieje w przypadku rolniczego handlu detalicznego czy gospodarstw agroturystycznych.

Duże zainteresowanie tematyka usług opiekuńczych sprawiło, iż DODR z siedzibą we Wrocławiu planuje realizację drugiej edycji projektu. Każdy z uczestników seminarium otrzymał broszurę Gospodarstwa opiekuńcze, wydaną przez DODR z siedzibą we Wrocławiu.

Warsztaty zielarskie

Wyjazdowe warsztaty zielarskie odbyły się w dniach 26-27 października w Michałkowej oraz Jedlinie Zdrój. Ich uczestnikami były osoby zainteresowane prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych, doradcy, a także przedstawiciele LGD.

Na dwudniowy program zajęć składała się część teoretyczna i praktyczna. Podczas części teoretycznej uczestnicy poznali charakterystykę grup społecznych, które potrzebują wsparcia w postaci opieki, a jednocześnie są potencjalnymi odbiorcami wiejskich usług opiekuńczych. Ze względu starzenie się społeczeństwa, największy nacisk położono na potrzeby seniorów.

Wulkan i praca zespołowa

Prowadzący warsztaty właściciel firmy „Zielony Wulkan” Maciej Zawierucha, mówił o oczekiwaniach wobec właścicieli domów świadczących tego typu opiekę. Pokazał jak zbudować ciekawy program warsztatowy na potrzeby starszych osób. W części praktycznej zaprezentował jedną z form terapii zajęciowej – warsztaty zielarskie.

Taka forma zajęć ułatwia aktywizację grupy i sprzyja współdziałaniu. To sens wszelkich terapii zajęciowych odbywających się np. w dziennych domach pobytu dla seniorów i innych placówkach pomocy społecznej.

Udział w warsztatach pokazał, jak przygotować ofertę o charakterze terapeutycznym, pod kątem wiejskich usług opiekuńczych.

Finansowanie projektu

Projekt został realizowany w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Zostań Partnerem KSOW - portal internetowym http://ksow.pl.

 

 Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 14.11.2018