Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Operacja „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości” (10-15.09.2018 r.)

 

W poszukiwaniu regionalnej żywności

W ramach współpracy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, osiemdziesięcioosobowa grupa rolników, pracowników inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej, a także przedstawicieli samorządu rolniczego i doradców z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego, uczestniczyła w ramach operacji „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości” w wyjeździe studyjnym do Czech i Austrii lub na Słowację i Węgry. Kilkudniowy wyjazd, zorganizowany od 10 do 15 września, miał pokazać przykłady marketingu, sprzedaży i produkcji żywności wysokiej jakości.  

Celem operacji było upowszechnianie wiedzy i wykorzystanie dobrych praktyk do wdrażania innowacji o charakterze organizacyjnym, procesowym lub marketingowym, dotyczących produkcji i sprzedaży żywności wysokiej jakości, przy wykorzystaniu krótkich łańcuchów dostaw. Operacja miała za zadanie rozpowszechniania korzyści płynących z networkingu w sektorze rolno-spożywczym, a także zawiązywania partnerstw dla zróżnicowania źródeł dochodu i tworzenia grup operacyjnych. Jej celem było także poznanie oczekiwań konsumentów regionalnych produktów żywnościowych oraz pokazanie, jak promować i sprzedawać produkty regionalne, wykorzystując ich tradycyjny i regionalny charakter.

Pierwszego dnia, po wspólnej wizycie w polskiej winnicy Jaworek w Miękini nieopodal Wrocławia, zorganizowano dla wszystkich uczestników spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone tematyce SIR, EIP-AGRI oraz działaniu Współpraca z PROW 2014-2020. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza następnego dnia pojechała na Słowację i Węgry, a druga do Czech i Austrii.

Pierwszym punktem wizyty grupy czesko-austriackiej było czeskie gospodarstwo ekologiczne produkujące przetwory mleczne. Uczestnicy wyjazdu próbowali produktów mlecznych wytwarzanych w gospodarstwie, a także rozmawiali o ich sprzedaży i dystrybucji. Ponadto podczas wizyty w Czechach uczestnicy wyjazdu odwiedzili jeszcze jedno gospodarstwo ekologiczne produkujące artykuły spożywcze, małą rodzinną winnicę. Spotkali się też z przedstawicielami EIP AGRI i rozmawiali o innowacyjnych projektach przygotowywanych przez czeskich rolników.

W Austrii grupa odwiedziła dwa gospodarstwa zajmujące się produkcją bydła mięsnego. Jedno z nich posiada własne pomieszczenie do rozbioru zwierząt oraz chłodnię, w której mięso dojrzewa. Drugie dokonuje uboju i rozbioru mięsa usługowo. W gospodarstwie produkowane są wędliny i inne mięsne wyroby. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z wymogami weterynaryjnymi dotyczącymi produkcji mięsa w Austrii oraz z organizacją jego produkcji.

Kolejnym przystankiem w podróży była wizyta w gospodarstwie produkującym olej z pestek dyni, gdzie przedstawiono innowacyjne sposoby jego zastosowania oraz tłoczenia. Uczestnicy odwiedzili także instytut naukowy, prowadzący badania nad innowacjami w zakresie uprawy roślin oraz gospodarstwo produkujące ekologiczny humus, przy zastosowaniu innowacyjnych metod.

Grupa słowacko-węgierska rozpoczęła wyjazd od wizyty w słowackiej farmie krów mlecznych w Oponicach. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili jedną z największych słowackich ferm bydła mlecznego w miejscowości Bzovik, z oborami i halą udojową na ponad 700 sztuk krów mlecznych. Odpady z tego gospodarstwa służą jako substrat dla współpracującej z nim biogazowni o mocy 1,5 MW.

Wizyta na Węgrzech pokazała charakterystyczne dla rolnictwa tego kraju gospodarstwa wielkoobszarowe, uprawiające głównie kukurydzę oraz rośliny oleiste, czyli rzepak lub słoneczniki. W Budapeszcie grupa spotkała się z przedstawicielami samorządu rolniczego, którzy przedstawili sytuację węgierskiego rolnictwa i sposób ich reprezentacji w parlamencie.

Zarówno Słowacja, jak i Węgry mają dużo cieplejszy klimat niż Polska. Powszechny jest tam widok dużych powierzchni gruntów pokrytych farmami fotowoltaicznymi oraz rozległych winnic. Tradycje winiarskie to jedna z wizytówek Węgier, dlatego uczestnicy wyjazdu odwiedzili słynne winnice, próbowali winogron i typowego węgierskiego produktu regionalnego, czyli wina.

Na zakończenie wyjazdu obie grupy spotkały się ponownie w Polsce, w Trzebnicy pod Wrocławiem na konferencji podsumowującej operację. Podczas dyskusji uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami i doświadczeniami zdobytymi w trakcie tych dwóch wyjazdów na temat technologii i specyfiki produkcji lokalnej żywności wysokiej jakości, rozwiązań formalno-prawnych w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości oraz podejścia rolników i mieszkańców tych państw do regionalnych  i tradycyjnych produktów spożywczych.

Operacja została zrealizowana w ramach umowy nr KSOW-SIR/2/2018/03 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2018 na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2018 w zakresie SIR.

Źródło: www.wmodr.pl

Zmodyfikowano: 03.10.2018