Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Konferencje „Wsparcie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, czyli rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (listopad 2016)

 

Miesiąc listopad upłynął pod hasłem konferencji „Wsparcie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, czyli rozwój lokalny kierowany przez społeczność”, które Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego z Lubinia, Chojnowa, Lwówka Śląskiego zorganizowały na swoim terenie. Celem konferencji było zaprezentowanie Lokalnych Strategii Rozwoju wdrażanych przez Lokalne Grupy Działania, jak Partnerstwo Izerskie czy Wrzosowa Kraina. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o możliwościach pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności oraz możliwościach finansowania lokalnych inicjatyw w ramach Funduszu Sołeckiego, Budżetu Obywatelskiego czy Inicjatyw Lokalnych. Podczas konferencji zaprezentowano lokalne stowarzyszenia, grupy odnowy wsi, wsie tematyczne, które w ramach dobrych praktyk przedstawiły zrealizowane projekty, dzięki którym mieszkańcy poszczególnych wsi pozyskali środki na budowę placu zabaw, remont świetlicy, budowanie lokalnej marki czy wspólną promocję - działania które przede wszystkim  zintegrowały lokalne społeczności. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedżwiedzice, Grupa Odnowy Wsi Pawlikowice Gołocin, oraz Konradówka Rogata Wieś prezentowały swoje osiągnięcia podczas konferencji w Kolonii Kołłątaja (gm. Chojnów), natomiast Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Proszówka prezentowały swoje osiągnięcia podczas konferencji w Gryfowie Śląskim (pow. lwówecki). Krzysztof Szustka, moderator i opiekun dolnośląskich wiosek tematycznych zachęcał do tworzenia wspólnej oferty i wizerunku miejscowości tematycznej oraz udziału w innowacyjnej grze terenowej Geocaching, czyli poszukiwaniu skarbów za pomocą GPS. Przyjeżdżający w poszukiwaniu zagadkowych skrytek turyści są zainteresowani noclegami, regionalną kuchnią czy dodatkowymi atrakcjami, co wpływa na rozszerzanie turystycznej oferty regionu.

Konferencje były doskonałą okazją do promocji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie są cele i zadania Sieci oraz w jaki sposób można do niej przystąpić. Spotkanie służyło tworzeniu sieci kontaktów, prezentacji zadań zrealizowanych w ramach Sieci oraz planowanych przedsięwzięć. Spotkanie umożliwiło przekazanie informacji nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich bezpośrednio uczestnikom, którymi byli rolnicy, przedsiębiorcy, producenci, twórcy rękodzieła, właściciele gospodarstw agroturystycznych, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele władz samorządowych,  stowarzyszeń, Lokalnych Grup Działania, zainteresowani innowacjami i rozwojem regionu.

 

Izabela Michniewicz
DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.04.2017