Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Konferencja „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w Złotoryi na Dolnym Śląsku w dniu 31 maja 2016 r.

 

Podczas konferencji „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w Złotoryi na Dolnym Śląsku w dniu 31 maja 2016 r. przedstawiono zagadnienia z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Dyskutowano o tym „Czym jest innowacja?”, zaprezentowano innowacyjne rozwiązania i projekty zrealizowane w krajach Unii Europejskiej w poprzednich latach. Spotkanie służyło promocji SIR, tworzeniu sieci kontaktów, wymianie doświadczeń.  Konferencja była doskonałą okazją dotarcia z informacjami o Sieci, gdyż jej uczestnikami byli rolnicy, przedsiębiorcy, producenci, twórcy rękodzieła, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele stowarzyszeń, banku, Lokalnej Grypy Działania Partnerstwo Kaczawskie, zainteresowani innowacjami i rozwojem regionu.

Izabela Michniewicz
DODR we Wrocławiu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.04.2017