Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Konferencja Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Warta Bolesławiecka

Konferencja Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Podczas konferencji „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” w Warcie Bolesławieckiej na Dolnym Śląsku w dniu 18 października 2016 r. omówiono Lokalną Strategię Rozwoju przygotowaną przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie. Zaprezentowano dostępne dla rolnictwa produkty bankowe oraz przedstawiono zagadnienia z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie są cele i zadania Sieci oraz w jaki sposób można do niej przystąpić. Spotkanie służyło promocji SIR, tworzeniu sieci kontaktów, prezentacji zadań zrealizowanych w ramach Sieci oraz planowanych przedsięwzięć. Spotkanie umożliwiło bezpośrednio promocję SIR wśród uczestników, którymi byli rolnicy, przedsiębiorcy, producenci, twórcy rękodzieła, właściciele gospodarstw agroturystycznych, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele stowarzyszeń, banku, Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie, zainteresowani innowacjami i rozwojem regionu.

 

Izabela Michniewicz

DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.04.2017