Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Informacja o projekcie - realizacja planu działania KSOW

 

Tytuł operacji: Realizacja planu działania KSOW w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w roku 2018 oraz zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundacja kosztów ich wynagrodzeń i delegacji w IV kwartale 2018 roku

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń oraz wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i działaniu „Współpraca” podczas szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji; aspektami typowo technologicznej uprawy gleby w warunkach uproszczeń oraz prawidłowego płodozmianu, siewu, dbania o środowisko i klimat podczas cyklu warsztatów dotyczących uprawy rzepaku, soi i kukurydzy; ideą rozwijania usług opiekuńczych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, efektywnym wykorzystaniem zasobów gospodarstw wiejskich lub rolnych poprzez rozwijanie wiejskich usług opiekuńczych w trakcie organizowanego seminarium i warsztatów.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 500 osób i wydanie broszury.

Zmodyfikowano: 05.04.2019