Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

II Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami hodowli bydła mięsnego

 

Ponad 70 osób przyjechało w piątek 24 stycznia do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, na drugie spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ośrodka Hodowli Zarodowej w Przerzeczynie Zdroju, Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rolnicy, producenci, przedstawicieli instytucji, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich z województwa dolnośląskiego i innych województw, zainteresowani tematyką hodowlaną.

Wielkość produkcji zwierzęcej na Dolnym Śląsku jest wciąż niska, w porównaniu z innymi rejonami kraju. Przekłada się to na słabą współpracę i zawiązywanie partnerstw wdrażających innowacje w chowie i hodowli. Brakuje również integracji środowisk rolniczych, polegającej między innymi na zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich.

Podobnie jak poprzednie, spotkanie zostało podzielone na dwa panele. Jego uczestników powitał Dyrektor DODR Marek Tarnacki. W pierwszej części dr hab. Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mówił o tym, jak wybierać rasy bydła mięsnego i czym się kierować przy krzyżowaniu towarowym.

Podczas drugiej części spotkania Prezes Zarządu Agrointegracja Sp. z o. o. Wojciech Styburski, zachęcał zakładania i prowadzenia grup producenckich, które wspólnie mogą realizować innowacyjne projekty w ramach Działania „Współpraca”.

Uczestnicy zespołu tematycznego ustalili tematykę oraz termin kolejnego spotkania. Odbędzie się ono na początku marca i będzie dotyczyło żywienia bydła mięsnego.

 

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.02.2020