Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

I spotkanie w ramach operacji „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu świdnickiego” (07.04.2021 r.)

Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie świdnickim

W środę, 7 kwietnia zostało zorganizowane pierwsze spotkanie uczestników projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu świdnickiego”, pod hasłem Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie świdnickim. W spotkaniu online wzięło udział 35 osób.

O zasobach i racjonalnej gospodarce wodą w gminach powiatu rozmawiali przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Urzędu Miasta w Strzegomiu, Urzędu Miasta w Żarowie, Urzędu Miasta w Świebodzicach, Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej, Urzędu Gminy w Dobromierzu, Urzędu Gminy w Marcinowicach i Urzędu Gminy Świdnicy, Gminnych Spółek Wodnych w Strzegomiu, Żarowie, Jaworzynie Śląskiej, Marcinowicach i Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wałbrzychu, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Nadzoru Wodnego w Dzierżoniowie i Świdnicy, Nadleśnictwa Świdnica, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział w Wałbrzychu, Biura Powiatowego DIR w Świdnicy, Biura Powiatowego ARiMR oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Spotkanie otworzyła Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw DODR Ewa Bieńkowska, która przywitała uczestników spotkania i zaprosiła do pracy nad raportem diagnostycznym dla powiatu świdnickiego.

Koordynator projektu DPW w DODR, Magdalena Szymkiewicz, omówiła założenia projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu świdnickiego.

Rolę i zadania LPW w powiecie świdnickim przedstawił Koordynator DPW Bogdan Sucharski.

Prof. dr hab. Jacek Leśny z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, omówił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie świdnickim i założenia do opracowania Wieloletniego Planu Strategicznego w powiecie.

Gospodarkę wodną w lasach na przykładzie Nadleśnictwa Świdnica przedstawił Zastępca Nadleśniczego Mariusz Wojciechowski.

Przedstawiciele Miast i Gmin scharakteryzowali rolnictwo na swoich obszarach i najważniejsze problemy dotyczące gospodarowania wodą.

W podsumowaniu koordynator podziękował za uczestnictwo, przedstawił roboczy program drugiego spotkania i zaprosił do współpracy w DPW ds. Wody.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.05.2021