Seminarium „Współdziałanie na styku rolnictwo-ochrona przyrody” Projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” 13-14.03.2012 r., Piechowice

 

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował w dniach 13-14 marca 2012 r. w Piechowicach seminarium „Współdziałanie na styku rolnictwo-ochrona przyrody” w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”. Udział w nim wzięli rolnicy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem z dwóch stron granicy. 

Podczas seminarium swoją wiedzą podzielili się eksperci z Polski i Niemiec. W trakcie spotkania zaprezentowano informacje dotyczące „dobrych praktyk” oraz konkretnych działań w gospodarstwach rolnych w zakresie ochrony przyrody zarówno w Polsce, przedstawione przez pana Mariana Raka jak i w Niemczech przez pana Svena Büchnera. Ponadto uczestnicy zapoznali się z działaniami rolnośrodowiskowymi i możliwościami uzyskania funduszy w nowym okresie finansowania. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia dotyczące redukcji gazów cieplarnianych, który to temat został w przystępny sposób przedstawiony przez pana dra Jörga Pößneck z Saksońskiego Urzędu ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geologii z Lipska.

Druga część seminarium odbyła się w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Zajęcia edukacyjne miał wymiar praktyczny i obejmowały wizytę w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przygotowali cykl bardzo ciekawych wykładów, zaś przewodnik górski zabrał uczestników w teren, gdzie mieli okazję w szczegółowy sposób zapoznać się praktycznymi działaniami prowadzonymi w KPN w zakresie ochrony przyrody.
Seminarium to kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. 
Seminarium po raz kolejny dało możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, które wpływają pozytywnie na rozwój współpracy transgranicznej w zakresie rolnictwa pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz przyczyniają się do lepszej realizacji działań w kierunku zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich.

13 marca 2012r. przedstawiciele partnerów projektu podczas spotkania roboczego omówili bieżące sprawy związane z realizacją projektu, a także podjęli nowe zobowiązania, mające zaowocować w przyszłości kolejnymi działaniami w zakresie transgranicznej współpracy Polsko-Niemieckiej.


Barbara Borysewicz
Kierownik projektu

logo funduszy