Seminarium „Rolnictwo przyjazne środowisku-szansą zrównoważonego rozwoju regionu” projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” 29-30.03.2012 r., Piechowice

 

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował w dniach 29-30 marca 2012 r.w Piechowicach seminarium „Rolnictwo przyjazne środowisku-szansą zrównoważonego rozwoju regionu” w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”. Udział w nim wzięli rolnicy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem z dwóch stron granicy.
Podczas seminarium swoją wiedzą podzielili się eksperci z Polski i Niemiec. W trakcie spotkania zaprezentowano informacje dotyczące „dobrych praktyk” oraz konkretnych działań w gospodarstwach rolnych w zakresie ochrony przyrody zarówno w Polsce, przedstawione przez panią Agatę Kowal-Ruschil jak i w Niemczech przez pana Helmuta Ballmanna. Ponadto uczestnicy zapoznali się z uwarunkowaniami działalności na obszarach Natura 2000. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład pana Bernharda Jansena z Ekoconnect w Dreźnie dotyczący korzyści płynących z rolnictwa ekologicznego w zakresie ochrony środowiska i przyrody.
Druga część seminarium odbyła się w Karkonoskim Parku Narodowym. Zajęcia edukacyjne miał wymiar praktyczny i obejmowały wizytę w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przygotowali cykl bardzo ciekawych wykładów, zaś przewodnik górski zabrał uczestników w teren, gdzie mieli okazję w szczegółowy sposób zapoznać się praktycznymi działaniami prowadzonymi w KPN w zakresie ochrony przyrody.
Powyższe działanie po raz kolejny dało możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, które wpływają pozytywnie na rozwój współpracy transgranicznej w zakresie rolnictwa pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz przyczyniają się do lepszej realizacji działań w kierunku zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich. Seminarium w Piechowicach to wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
29 marca 2012 r. przedstawiciele partnerów projektu podczas spotkania roboczego omówili bieżące sprawy związane z realizacją projektu, a także podjęli nowe zobowiązania, mające zaowocować w przyszłości kolejnymi działaniami w zakresie transgranicznej współpracy Polsko-Niemieckiej.

Barbara Borysewicz
Kierownik projektu

 

logo funduszy