Seminarium „Rolnictwo ekologiczne - produkcja roślinna” projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

 

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował w dniu 19-20 maja 2011 r. w Kowarach transgraniczne seminarium „Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna” poświęcone aspektom środowiskowym w ekologicznej uprawie roślin. Uczestniczyli w nim rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele branży rolnej, lokalnej administracji i instytucji związanych z rolnictwem oraz partnerzy projektu ze strony saksońskiej - Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz organizacja EkoConnect.
Prezentacje wygłosili doświadczeni wykładowcy i praktycy zarówno z niemieckiej, jak i polskiej strony granicy (m.in. z Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Uniwersytetu Przyrodniczego, właściciele gospodarstw ekologicznych).
Wśród poruszanej tematyki przedstawiono kierunki rolnictwa ekologicznego, możliwości biologicznej ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym i mechaniczne sposoby zwalczania chwastów. Zainteresowanie wzbudził również wykład poświęcony podkiełkowywaniu i zwalczaniu chorób w ekologicznej uprawie ziemniaka. Ponadto omówiono temat marketingu produktów rolnictwa ekologicznego. Uczestnicy seminarium mieli także możliwość zapoznania się z doświadczeniami i obserwacjami właściciela gospodarstwa ekologicznego. Seminarium dało możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, które pozwolą na rozwinięcie współpracy w zakresie rolnictwa pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk i realizacji działań w kierunku zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich.
Było to kolejne z wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Prezentacje do pobrania:

  • Plik do pobrania: 1_3.pdf | pdf, 707.23 Kb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 2_2.pdf | pdf, 1.88 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 3_2.pdf | pdf, 2.44 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 4_2.pdf | pdf, 1.76 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 5_2.pdf | pdf, 1.49 Mb | Pobierz
logo funduszy