Seminarium dla Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach projektu „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”

Projekt jest ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną prowadzoną przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu 26 czerwca br. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizowane zostało seminarium dla doradców z Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE. 

Spotkanie otworzyła Zastępca Dyrektora DODR we Wrocławiu Bożena Maziarska, przedstawiając cele projektu - podnoszenie wiedzy z zakresie biogazowni oraz przełamywanie stereotypów dotyczących tego rodzaju inwestycji, funkcjonujących w polskim społeczeństwie. 

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość obejrzenia biogazowni w Żernikach Wielkich, w gminie Żórawina, gdzie budowana jest biogazownia rolnicza o mocy 1,8 MWe i która do fermentacji metanowej będzie wykorzystywać głównie odpady z lokalnej fermy trzody chlewnej. Właścicielem jest Spółka Polskie Biogazownie S.A. „Energy-Żórawina”, a akcjonariuszem Polenergia Biogaz. 

W dalszej części seminarium omówione zostały tematy dotyczące: podstawowych aspektów związanych z rodzajami biogazowni, działaniem, substratami; aspektów prawnych związanych z biogazowniami (def. biogazowni, dokumenty prawne, proces inwestycyjny); aspektów ekonomicznych - nakłady, wskaźniki i możliwości pozyskania surowców, źródła finansowania; uwarunkowań społecznych związanych z biogazowniami (prezentacja korzyści z biogazowni, radzenie sobie z najczęściej pojawiającymi się problemami w zakresie biogazowni, sposób rozmowy z lokalną społecznością). 

W seminarium wzięły udział 32 osoby, w tym 29 doradców obsługujących 26 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i reklamowe, dotyczące projektu „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” przygotowane przez FDPA i opracowane przez prowadzących seminarium Ryszarda Targosza i Jacka Sochańskiego.

Jacek Sochański, Ryszard Targosz