Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Relacja z wyjazdu studyjnego - Wspieranie rozwoju ofert edukacyjnych w gospodarstwach rolnych
Zmodyfikowano: 02.08.2022

Warsztaty ubijania masła, filcowania owczej wełny czy lekcje przyrody nad stawem to tylko niektóre zajęcia, w których wzięli udział uczestnicy wyjazdu studyjnego do siedmiu dolnośląskich zagród edukacyjnych. Wydarzenie, którego tematem było  Wspieranie rozwoju ofert edukacyjnych w gospodarstwach rolnych zorganizował Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Wzięło w nim udział 25 osób – mieszkańcy obszarów wiejskich z naszego regionu, rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawicieli instytucji rolniczych oraz nauczyciele, dyrektorzy czy opiekunowie ze szkół i przedszkoli, czyli odbiorcy wiejskiej oferty turystyczno-edukacyjnej. Osoby te są uczestnikami rynku wiejskich usług turystyczno-edukacyjnych.

Podczas czterodniowego wyjazdu odwiedzili oni siedem dolnośląskich zagród zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Uczestnicy warsztatów zdobywali wiedzę na temat tworzenia i rozwijania oferty edukacyjnej gospodarstw, jako innowacyjnej formy wiejskiej przedsiębiorczości. Celem była także integracja i stworzenie sieci kontaktów pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich, rolnikami, przedstawicielami doradztwa rolniczego oraz instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich w naszym regionie.

W każdej zagrodzie goście poznawali profil gospodarstwa i brali udział w zajęciach będących częścią programów edukacyjnych realizowanych przez rolników:

  • Kowalowe Skały we Wrzeszczynie – warsztaty filcowania wełny owczej,
  • Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy – warsztaty barwierskie,
  • Galeria pod aniołem w Dobkowie – warsztaty ceramiczne,
  • Zielony wulkan w Rzeszówku – warsztaty zielarskie,
  • Kowalowe Wzgórze w Kamieńcu – warsztaty ubijania masła,
  • Edukacja nad Stawami w Rudzie Żmigrodzkiej – lekcja przyrody nad stawem,
  • Szkoła w ogrodzie w Bukownej – rozpoznawanie roślin ozdobnych i warsztaty z elementami hortiterapii.

W programie znalazły się też wykłady na temat fabularyzowania programów edukacyjnych oraz metod aktywizujących w pracy z grupą, prowadzone przez Agatę Kwaśniak-Szumlakowską z Centrum Aktywności i Rozwoju Mały Książę oraz trenera i superwizora z Centrum Szkoleniowego Klanza, Agnieszkę Kaczmarczyk.

Na Dolnym Śląsku działa 46 zagród edukacyjnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, koordynowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie. Oferują one zajęcia dla uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych przedszkoli. Podczas wizyt w zagrodach dzieci biorą udział w zajęciach wykorzystujących potencjał odwiedzanych gospodarstw rolnych.

To na przykład warsztaty na temat zwierząt gospodarskich, hodowanych w danej zagrodzie, które można obejrzeć, nakarmić czy dotknąć. Przedszkolaki i uczniowie poznają też zagadnienia dotyczące uprawy roślin i codziennych prac polowych. Uczestniczą w warsztatach kulinarnych typu od ziarenka do bochenka czy ubijania masła. W ofercie dolnośląskich zagród znajdziemy również zajęcia związane z dziedzictwem kulturowym wsi – warsztaty zielarskie, rękodzielnicze czy pokazy sprzętu gospodarstwa domowego i rolnego.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego odwiedzili dolnośląskie zagrody edukacyjne, aby zobaczyć jak to działa. Wizyty w gospodarstwach miały pokazać je jako ciekawe miejsca szkolnych i przedszkolnych wycieczek. Część rolników zadeklarowała chęć uruchomienia własnej zagrody edukacyjnej, a przedstawiciele oświaty planowali wspólne projekty edukacyjne z właścicielami odwiedzanych gospodarstw.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR

 

Galeria zdjęć