Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Pierwsze spotkanie dotyczące projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu milickiego
Zmodyfikowano: 10.05.2021

W poniedziałek, 26 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu milickiego”. Wzięło w nim udział 42 osoby. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane w formie online.

Podczas spotkania omówiono założenia, rolę i zadania DPW w powiecie milickim oraz przedstawiono plan działań DPW w najbliższym czasie. Głównym jego celem jest integracja, określenie potrzeb, postawienie diagnozy i opracowanie dokumentu stanowiącego podstawę do sporządzenia Wieloletniego Planu Strategicznego.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie milickim. Zaproponował uwzględnienie cech głównych, przy ocenie inwestycji wskazanych przez Partnerów DPW i cech pośrednich. Do cech głównych zaliczyć możemy klasę antropopresji, klasę jakości ekologicznej oraz klasę waloryzacji melioracyjnej i przydatności do retencji. Do cech pośrednich natomiast łatwość finansowania, wymaganą dokumentację i wykonawstwo.

Andrzej Dancewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował obszar działania Instytutu. Scharakteryzował rodzaje pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych na terenie Dolnego Śląska, omówił cechy klimatu w powiecie milickim i zwrócił uwagę na zagrożenia pogodowe.

Dr Marcin Wdowikowski, pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych, Centrum Modelowania Meteorologicznego zaprezentował działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie milickim. Podczas swojego wystąpienia wspomniał o systemach wspomagania decyzji w rolnictwie. Obszernie wyjaśnił schemat zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do produkcji rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawił wpływ zmian zagospodarowania terenu na elementy obiegu wody ze zlewni.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Miliczu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, a także Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Karolina Kucharska DODR

Galeria zdjęć