Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Pierwsze spotkanie dotyczące projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu trzebnickiego
Zmodyfikowano: 05.05.2021

W piątek, 23 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu trzebnickiego”. Wzięło w nim udział 31 osób. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane w formie online.

Podczas spotkania omówiono założenia, rolę i zadania DPW w powiecie trzebnickim oraz przedstawiono plan działań DPW w najbliższym czasie, którego głównym celem jest integracja, określenie potrzeb, postawienie diagnozy i opracowanie dokumentu stanowiącego podstawę do sporządzenia Wieloletniego Planu Strategicznego.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie trzebnickim. Zaproponował uwzględnienie cech głównych, przy ocenie inwestycji wskazanych przez Partnerów DPW – czyli klasę antropopresji, klasę jakości ekologicznej oraz klasę waloryzacji melioracyjnej i przydatności do retencji, a także cech pośrednich, jak łatwość finansowania, wymagana dokumentacja i wykonawstwo.

Andrzej Dancewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował obszar działania Instytutu. Opowiedział o pomiarach meteorologicznych i hydrologicznych na terenie Dolnego Śląska. Przybliżył też charakterystykę klimatu w powiecie trzebnickim i zwrócił uwagę na zagrożenia pogodowe.

Grzegorz Górnicki z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy szczegółowo omówił podział zlewni na terenie powiatu trzebnickiego. Przedstawił charakterystykę głównych cieków wodnych. Omówił meliorację i jej utrzymanie, a także działania spółki wodnej na powiecie trzebnickim.

Dr Marcin Wdowikowski, pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych, Centrum Modelowania Meteorologicznego omówił działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie trzebnickim. Wspomniał o systemach wspomagania decyzji w rolnictwie. Obszernie wyjaśnił schemat zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do produkcji rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Jako podsumowanie przedstawił wpływ zmian zagospodarowania terenu na elementy obiegu wody ze zlewni. Zaznaczył, że niezwykle istotna jest zmiana podejścia do deszczu – „nie tylko zbierać i odprowadzać, ale retencjonować i wykorzystywać”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Urzędu Gminy w Trzebnicy, Urzędu Gminy Zawonia, Urzędu Gminy w Żmigrodzie, Wiszni Małej oraz Urzędu Gminy w Obornikach Śląskich, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oraz przedstawiciele Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Karolina Kucharska DODR