Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Konferencja - Rolnictwo ekologiczne lepsza strona dolnośląskiego rolnictwa
Zmodyfikowano: 18.12.2020

W czwartek, 10 grudnia 2020 roku, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu została zorganizowana konferencja online w ramach operacji SIR „Rolnictwo ekologiczne lepsza strona dolnośląskiego rolnictwa”. W konferencji wzięli udział rolnicy ekologiczni, przetwórcy oraz doradcy.

Konferencja była okazją do podsumowania konkursów na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” i „Najlepszego doradcę ekologicznego” na Dolnym Śląsku w 2020 roku. Tytuł najlepszego gospodarstwa ekologicznego w naszym województwie zdobyło gospodarstwo Janusza Kreta z Kluczowej koło Ząbkowic Śląskich. Najlepszym doradcą ekologicznym w regionie została Urszula Bogusiewicz. Dyrektor DODR we Wrocławiu Marek Tarnacki wręczył laureatom dyplomy i nagrody.

Podczas konferencji dr inż. Urszula Sołtysiak omówiła zagadnienia związane z kontrolą i certyfikacją gospodarstw ekologicznych oraz dokumentowaniem działań. Rolnictwo ekologiczne jest jedynym systemem produkcji rolnej tak jasno określonym przepisami prawa i kontrolowanym w każdym roku. Głównym celem kontroli jest uwiarygodnienie eko-producenta w oczach odbiorcy. Kontrola nie jest obrazem gospodarstwa z dnia w którym się odbyła, tylko z całego okresu objętego kontrolą. Aby była możliwa do wykonania, musi być przeprowadzona na podstawie wizji i ewidencji działań. Oznacza to sprawdzenie usystematyzowanych zapisów działań produkcyjnych, pozwalających sprawdzić czy prowadzona produkcja w sposób ciągły spełnia wymogi. Poruszony został również temat marketingu i oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego zgodnie z obowiązującym prawem, przetwórstwa oraz skracania łańcucha dostaw poprzez sprzedaż produktów bezpośrednio konsumentowi, z pominięciem pośredników.

Dr hab. Józef Tyburski odpowiedział na pytanie, czy uprawa kukurydzy i soi w rolnictwie ekologicznym jest możliwa. Możliwość opłacalnej uprawy soi w Polsce jest szczególnie ważna dla rolników ekologicznych. Soja, obok walorów żywieniowych ma także inne zalety, m.in. korzystne oddziaływanie na glebę. Jako roślina bobowata, soja wiąże azot, a uprawiana w szerokich rzędach, z zastosowaniem intensywnej pielęgnacji międzyrzędzi, przyczynia się do odchwaszczania pól i poprawy ich kultury. Dodatkowo, w przeciwieństwie do łubinów, cechuje się dobrą zdrowotnością.

W ostatnich latach rośnie również zainteresowanie uprawą kukurydzy w systemie ekologicznym, który umożliwia ograniczenie kosztów uprawy. Jak pokazały przedstawione przykłady, kukurydza nadaje się do uprawy w systemie ekologicznym.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Urszula Bogusiewicz, Monika Miniewska

Galeria zdjęć