Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Szkolenie - Rolnictwo ekologiczne lepsza strona dolnośląskiego rolnictwa
Zmodyfikowano: 18.12.2020

W czwartek 26 listopada 2020 roku, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, z siedzibą we Wrocławiu zostało zorganizowane szkolenie online w ramach operacji SIR „Rolnictwo ekologiczne lepsza strona dolnośląskiego rolnictwa”. To szkolenie dla rolników ekologicznych, doradców oraz rolników zamierzających przejść na ekologiczne metody produkcji.

Tematyka szkolenia obejmowała tematy dotyczące prowadzenia produkcji ekologicznej. Dr hab. Józef Tyburski omówił zagadnienia na temat zwalczania chwastów w rolnictwie ekologicznym – od tradycji do innowacji. Okazuje się, iż ochrona przed nadmiernym zachwaszczeniem jest największym problemem agrotechnicznym w rolnictwie ekologicznym. Do najważniejszych czynników ograniczających jego wydajność należy nadmierne zachwaszczenie, niewystarczające zaopatrzenie w składniki pokarmowe, niewłaściwa gospodarka płodozmianowa oraz zbyt słaba ochrona przed szkodnikami i chorobami. Większość rolników koncentruje się na metodach bezpośredniego zwalczania chwastów. Zamiast eliminować przyczyny ich pojawiania się (wynikające z błędów agrotechniki), zwalcza się ich skutki, czyli chwasty.

Kolejnym z tematów omawianych podczas szkolenia było kompostowanie, przyczyniające się do powstania próchnicy. Zagadnienie to zaprezentowała dr inż. Urszula Sołtysiak, podczas wykładu pt. „Kompostowanie – niedoceniona sztuka wytwarzania próchnicy”. To właśnie zawartość próchnicy jest wyznacznikiem żyzności gleby, a kompostowanie jest naśladowaniem przyrody w jej wytwarzaniu. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Urszula Bogusiewicz, Monika Miniewska

Galeria zdjęć