Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Działania i inicjatywy wodne - IV podsumowujące spotkanie "Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody" - relacja
Zmodyfikowano: 16.12.2020

W środę 9 grudnia odbyło się czwarte spotkanie pilotażowego projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody”. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane w formie online.

Spotkanie otworzył Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, który przywitał gości i zachęcił do zapoznania się z raportem końcowym, podsumowującym prace DPW.

Koordynator ds. Wody Maria Borsukiewicz przedstawiła Partnerów DPW oraz omówiła model działań systemowych pod kątem prowadzonych prac.

Następnie głos zabrała Magdalena Drużga z Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, która przedstawiła wyniki raportu podsumowującego działania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie kamiennogórskim. W pierwszej części omówiła genezę powstania Lokalnych Partnerstw ds. Wody. W kolejnej części natomiast zaprezentowała analizę problemów związanych m.in. z brakiem programów wsparcia dla terenów, niekontrolowanym zrzutem ścieków przemysłowych i bytowych, niedostosowaniem systemów kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich i miejskich oraz zanieczyszczeniem wód powierzchniowych azotanami. Zwróciła także uwagę na problemy związane ze zmianami klimatycznymi oraz przedstawiła propozycje rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej.

Kolejnym prelegentem był prof. Jacek Leśny z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas wystąpienia zarekomendował inwestycje wodne i ich wagi w powiecie kamiennogórskim. Przedstawił schemat do obliczeń zmian stanu retencji zbiornikowej i  wód gruntowych.

Następnie głos zabrała Karolina Zgadzaj z DODR, która poruszyła problematykę związaną z oszczędzaniem wody w rolnictwie i gospodarstwie domowym. Omówiła możliwe działania i narzędzia, służące do ograniczania zużycia wody na polach, małą retencję, przedstawiła też możliwości zagospodarowania wody deszczowej. Zwróciła również uwagę na problem braku oszczędnego korzystania z wody w gospodarstwie domowym.

Krzysztof Olszewski z DODR, na podstawie przykładów zamieszczonych w raporcie końcowym DPW oraz innych projektów wodnych realizowanych na obszarze Polski pokazał, jak duże znaczenie ma promowanie działań wodnych. Zaznaczył, że przekazywanie rzetelnych informacji pozwala na lepszą analizę problemów występujących w regionach dotkniętych przez susze i powodzie. Natomiast aktywizacja lokalnej społeczności buduje świadomość potrzebną do zrozumienia, skąd bierze się problem niedoboru wody i w jaki sposób można ograniczyć to zjawisko z perspektywy zwykłego użytkownika.

Karolina Kucharska – doradca ds. wody. W swojej prezentacji „Informujemy, szkolimy, doradzamy” omówiła działalność Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Zwróciła uwagę na główne zadania DODR z uwzględnieniem form i metod działania.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, Urzędu Gminy miejsko-wiejskiej Lubawka, Urzędu Gmin wiejskich Kamienna Góra i Marciszów, Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Karolina Kucharska DODR

Galeria zdjęć