Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Innowacje w dolnośląskim winiarstwie. Wpływ zmian klimatycznych na proces winifikacji - relacja
Zmodyfikowano: 03.12.2020

Wpływ zmian warunków klimatycznych na proces winifikacji to temat szkolenia online przeprowadzonego 23-24 listopada. To pierwsze z dwóch szkoleń organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu przy współpracy Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie.

Szczegółową wiedzę dotyczącą tak trudnego i obszernego zagadnienia, jakim jest produkcja wina, przekazał dr Matthias Schmitt z Wyższej Szkoły Enologicznej w Geisenheim. To wykładowca winiarstwa i enologii posiadający szeroką wiedzę na temat procesu winifikacji. Łączy pracę naukową z badaniami oraz współpracą z rodzinną winnicą we wszystkich obszarach – od produkcji po sprzedaż. Prowadzący omówił poszczególne etapy, począwszy od zbioru, transportu, odszypułkowania, przygotowania materiału, doboru zbiorników czy procesu fermentacji. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania pytań oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

W szkoleniu uczestniczyły osoby, które już prowadzą winnice i borykają się z różnymi problemami, jak i te zainteresowane założeniem winnicy, w tym mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, właściciele gospodarstw winiarskich, doradcy, a także osoby  zainteresowane podejmowaniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich.

W ramach operacji zostanie opracowana broszura promująca ofertę enoturystyczną dolnośląskich gospodarstw winiarskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Winnice Dolnośląskie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć