Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie dolnośląskim
Zmodyfikowano: 12.11.2020

 „Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie dolnośląskim” to szkolenie on-line zorganizowane w piątek 6 listopada, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR. Wzięli w nim udział rolnicy, doradcy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani różnymi sektorami branży ziemniaczanej.

Celem operacji było przeprowadzenie szkolenia, szczegółowo przedstawiającego producentom Program dla Polskiego Ziemniaka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ten ma gruntownie zrestrukturyzować branżę poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych. Ma też wspierać producentów za pomocą promocji polskich produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakuje i Produkt Polski.

Prelegentów oraz uczestników szkolenia przywitał dyrektor DODR Marek Tarnacki.

Przedstawiciel Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Jadwisinie, dr Wojciech Nowacki, przedstawił zagadnienia związane z doborem odmian ziemniaka i omówił bioasekurację jako podstawowy element dostępu do rynku i produkcji bezpiecznej żywności. Wprowadził też uczestników w tematykę systemów nawodnieniowych w polskich uwarunkowaniach, a także przedstawił mechanizmy wsparcia budowy instalacji nawodnieniowych. Zwrócił również uwagę na zrównoważone rolnictwo jako ważny element ochrony środowiska w dobie zmian klimatycznych i omówił zagadnienia związane ze spółdzielczością i innymi formami organizacji producentów rolnych, w aspekcie wzrostu ich pozycji w łańcuchu produkcji żywności.

Kolejny z prelegentów – Kierownik Działu Surowcowego i Kontraktacji w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego S. A. w Niechlowie Mateusz Pietrowiak omówił proces budowy marki jako podstawowego elementu sprzedaży bezpośredniej. Zwrócił uwagę na cechy i preferencje konsumentów.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Magdalena Kuryś DODR


 

Galeria zdjęć