Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Konferencja „Od rolnika do koszyka” podczas XL Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Zmodyfikowano: 02.10.2020

Sześćdziesięciu dolnośląskich rolników i producentów regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności, twórców rękodzieła, przedstawicieli świata nauki, instytucji rolniczych i okołorolniczych, lokalnych stowarzyszeń, Lokalnych Grup Działania i doradców, przyjechało 26 września do Wrocławia. W Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, podczas XL Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, zorganizowano konferencję „Od rolnika do koszyka”.

Uczestników wydarzenia powitał Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki. Wśród zaproszonych gości byli także między innymi Poseł do Parlamentu Europejskiego IX Kadencji Anna Zalewska, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu Ryszard Borys, Dyrektor Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Barbara Kutkowska oraz Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Izabela Woronowicz.

– Bez rolników nie ma ochrony środowiska i zielonego ładu – przypomniała Poseł do Parlamentu Europejskiego IX Kadencji Anna Zalewska. – Europejski Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski, budując zielony ład, zieloną strategię bioróżnorodności od pola do stołu, myślał także o polskich rolnikach. Pamiętajmy, że małe gospodarstwa są efektywne i ekologiczne. Anna Zalewska mówiła także o prawie klimatycznym, wprowadzającym nowe przepisy dla rolników w kolejnej perspektywie finansowej.

Tematem przewodnim konferencji był marketing produktów lokalnych dla profesjonalistów. Bartosz Wilczyński promotor kulinarny i ekspert z zakresu marketingu zaprezentował zagadnienia związane z turystyką kulinarną. Nasze podróże coraz częściej wiążą się z poznawaniem smaków odwiedzanych regionów. Dlatego też w myśl zasady „Wyróżnij się lub zgiń” ważne jest wyrobienie własnej marki, tak aby zostać zapamiętanym przez klientów. Prelegent przypomniał o rosnącej popularności kraftowych alkoholi w postaci miodów nalewek, okowity czy grappy i przedstawił narzędzia promocji produktów za pomocą stron internetowych, mediów społecznościowych oraz przy współpracy z blogerami kulinarnymi, szefami kuchni czy restauratorami.

Następnie dr inż. Marta Czaplicka z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opowiedziała o możliwości polepszania kondycji krzewów, stanu gleby, jakości winogron i wina z dolnośląskich winnic, na przykładzie projektu IQ Grape. IQ Grape jest jedną z grup operacyjnych, które powstały na terenie województwa dolnośląskiego. Realizuje projekt pn. „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie”, w ramach działania „Współpraca”. Każda z kilkunastu winnic, biorących udział w projekcie otrzymała 1200 sadzonek, części konstrukcji oraz stację meteorologiczną. W ramach projektu winiarze mogą także skorzystać z mobilnej linii rozlewczej. Celem wszystkich tych działań jest stabilizacja parametrów wpływających na smak wina.

Na zakończenie dolnośląski broker innowacji Zbigniew Dąbrowski przedstawił możliwości wsparcia finansowego innowacji w rolnictwie w ramach Działania ,,Współpraca“.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był Dolnośląski Targ Rolny, który odbywa się cyklicznie na terenie Ośrodka, w każdą ostatnią sobotę miesiąca i w którym uczestniczy niemal 40 Wystawców.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

 

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć