Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Produkcja żywca wołowego. System QMP oraz chów i hodowla bydła
Zmodyfikowano: 07.02.2019
Dostępność użytków zielonych jest podstawowym czynnikiem przy planowaniu produkcji bydła mięsnego, co stawia wschodnie rejony Polski w korzystnym świetle przy planowaniu hodowli bydła mięsnego. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym zwiększaniu pogłowia bydła mięsnego jest zmiana profilu produkcji. W Polsce stale maleje liczba gospodarstw zajmującą się chowem bydła mlecznego i produkcją mleka. Największy spadek występuje w gospodarstwach utrzymujących od kilku do kilkunastu krów i posiadających niewielką powierzchnię paszową. Produkcja mleka w tych gospodarstwach jest pracochłonna i nieopłacalna. Koszty produkcji zaś – wysokie. Potrzeba nowych inwestycji i modernizacji, a możliwości powiększania stada są ograniczone ze względu na brak powierzchni paszowej.

Jan Burblis, Wrocław 2018