Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014‒2020
Zmodyfikowano: 07.02.2019
Działanie to ma za zadanie wspierać gospodarstwa, które zdecydują się rozpocząć produkcję metodami ekologicznymi oraz gospodarstwa, które nadal chcą prowadzić ten system produkcji. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, płatność ekologiczna może być przyznawana do powierzchni upraw ekologicznych. Chów zwierząt stanowi integralną część gospodarstwa ekologicznego. Przyczynia się do równowagi systemów produkcji rolnej poprzez zapewnienie roślinom składników pokarmowych, do zachowania współzależności gleba – roślina, roślina – zwierzę i zwierzę – gleba. Ekologiczna produkcja zwierzęca jest działalnością związaną z ziemią. Nie można prowadzić ekologicznej produkcji zwierzęcej nie mając ziemi, głównie ze względu na uzyskanie paszy pochodzącej z upraw ekologicznych oraz prowadzenia wypasu w okresie pastwiskowym. Zwierzęta muszą mieć dostęp do obszarów swobodnego wypasu i wybiegów, a liczba zwierząt na jednostkę powierzchni jest ograniczona. Produkcja zwierzęca musi być zintegrowana z produkcją roślinną, a wszelkie formy zanieczyszczeń ograniczone do minimum.

Urszula Bogusiewicz, Wrocław 2018