Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami
Zmodyfikowano: 07.02.2019
Każdy z nas chciałby żyć w czystym nieskażonym środowisku, pić czystą wodę, oddychać czystym powietrzem, kąpać się w czystych jeziorach, rzekach i morzu. Dbanie o środowisko to przede wszystkim odpowiedzialność, myślenie o przyszłości i pozostawienie czystego świata przyszłym pokoleniom. Można to osiągnąć zarówno globalnie, jak i w każdym gospodarstwie rolnym i domowym. Ze względu na niezbyt wysokie zasoby wodne w Polsce, korzystanie z wód powinno odbywać się w sposób oszczędny i racjonalny. Obowiązek dążenia do unikania strat wody polega na jej właściwym wykorzystaniu oraz na wprowadzaniu nowoczesnych urządzeń technicznych.

Urszula Kozaczuk, Wrocław 2018