Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Bezpieczeństwo w przetwórstwie żywności – dobre praktyki higieniczne i produkcyjne, system HACCP
Zmodyfikowano: 07.02.2019
Przetwórstwo żywności w gospodarstwach rolnych odbywa się najczęściej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL). Rolnicy wprowadzają też na rynek wyprodukowane w swoich gospodarstwach produkty nieprzetworzone, przeznaczone dla bezpośredniego odbiorcy. Poza szeregiem wymagań formalnych i organizacyjnych określonych dla każdej z tych form prowadzenia działalności, niezbędne jest spełnienie warunków dotyczących bezpieczeństwa i higieny produkcji. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności musi być zapewnione w całym łańcuchu żywnościowym, na wszystkich etapach, począwszy od produkcji podstawowej w gospodarstwie rolnym poprzez wszystkie etapy przetwórstwa i dystrybucji, aż do stołu konsumenta.

Grażyna Norbert, Wrocław 2018