Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Integrowana ochrona kukurydzy
Zmodyfikowano: 07.02.2019
Nawożenie kukurydzy jest najbardziej znaczącym czynnikiem plonotwórczym, zależnym od producenta rolnego. Rolnik powinien zadbać o dostęp rośliny do składników pokarmowych, poprzez racjonalne nawożenie i kształtowanie optymalnych warunków produkcyjnych, które umożliwiają wydobycie wysokiego potencjału plonotwórczego rośliny w określonych warunkach produkcyjnych. W integrowanej uprawie kukurydzy na ziarno najwięcej problemów sprawia prawidłowe nawożenie mineralne i skuteczne zwalczanie chwastów. Różnica pomiędzy hodowlanym potencjałem plonotwórczym kukurydzy (szacowanym na około 13 ton/ha), a rzeczywistym potencjałem plonowania osiąganym w Polsce – wynoszącym średnio 6-6,5 ton/ha, wynosi około 6,5 tony. Oznacza to, że połowa potencjalnego plonu (zakodowanego w cechach hodowlanych odmian) ucieka plantatorowi. W warunkach produkcyjnych naszego regionu, z opadami wynoszącymi 600 mm w ciągu roku, możliwe jest uzyskanie plonu rzędu 11 t/ha. Jednak w przypadku wystąpienia suszy, kiedy ilość opadów rocznych to 300 mm, plony ziarna wyniosą już tylko 6,5 ton/ha.

Marian Karasek, Wrocław 2018