Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

OZE na obszarach wiejskich ‒ przykłady inwestycji
Zmodyfikowano: 31.01.2018
Od kilku lat rośnie zainteresowanie produkcją energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych. Przyczynia się do tego nie tylko wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale też prawne i ekonomiczne naciski poszczególnych państw na zwiększenie udziału zielonej energii w całym rynku energetycznym. W Polsce rynek energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych jest wspomagany m.in. przez określenie minimalnej ilości energii „zielonej”, którą muszą wytworzyć zakłady energetyczne i stworzenie rynku certyfikatów produkcji energii „zielonej” (zielona energia jest znacznie droższa niż energia „czarna”), dofinansowanie inwestycji w instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych, m.in. przez budżet państwa i państwowe instytucje ochrony środowiska czy dotowanie upraw energetycznych.

dr Adam Szymański, Wrocław 2017