Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami
Zmodyfikowano: 29.12.2020
Ze względu na niezbyt wysokie zasoby wodne w Polsce, korzystanie z wód powinno odbywać się w sposób oszczędny i racjonalny. Obowiązek dążenia do unikania strat wody polega na jej właściwym wykorzystaniu oraz na wprowadzaniu nowoczesnych urządzeń technicznych. Przedstawiamy przepisy regulujące korzystanie z wód, w tym nawadnianie gruntów, odprowadzanie ścieków, czy zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Piszemy także o zasadach gospodarowania odpadami.

Urszula Kozaczuk, Wrocław 2020