Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Ustawa o ochronie zwierząt
Zmodyfikowano: 29.12.2020
Przepisy regulujące postępowanie ze zwierzętami gospodarskimi, mówią o obowiązku zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania, nie powodujących urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Zabroniony jest tucz gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby, utrzymywanie cieląt na uwięzi, z wyjątkiem pory karmienia, a w czasie jej trwania nie dłużej niż jedną godzinę. Utrzymywanie cieląt powyżej 8. tygodnia życia w pojedynczych boksach jest dozwolone jedynie w gospodarstwach utrzymujących do 6 cieląt jednocześnie. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie ma także obowiązek przechowywania dokumentacji weterynaryjnej dotyczącej przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt przez 3 lata.

dr inż. Amelia Prorok, Wrocław 2020