Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Gospodarstwa opiekuńcze – nowa idea
Zmodyfikowano: 10.01.2020
Rolnictwo społeczne to innowacyjne podejście, polegające na wprowadzaniu usług społecznych do funkcjonujących gospodarstw rolnych. Ważne jest, aby świadczenie tych usług bazowało na zasobach i aktywnościach gospodarstwa. Jego istotą jest wielofunkcyjność. Wielofunkcyjność ta jest rozumiana jako możliwość zaspokojenia w gospodarstwie rolnym potrzeb nie tylko produkcyjno-rynkowych, ale także pozarolniczych – środowiskowych, kulturowych, gospodarczych i społecznych.
W zakresie rolnictwa społecznego mieszczą się m.in. usługi opiekuńcze, które mogą być kierowane do różnych grup odbiorców, m.in. do dzieci, młodzieży, a także do osób niepełnosprawnych, osób opuszczających zakłady penitencjarne, osób uzależnionych, czy osób starszych. Na terenach wiejskich w Polsce, ale też w całej Europie najliczniejszą grupą, która potrzebuje wsparcia są seniorzy.

Katarzyna Sikora, Wrocław 2019