Przegląd najpopularniejszych form prawnych w ramach których działają grupy producentów rolnych

Zgodnie z art. 3 ustawy o grupach producentów rolnych, grupa działa jako przedsiębiorca (prowadzi działalność gospodarczą), posiadający osobowość prawną. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. O wyborze formy prawnej muszą zadecydować sami producenci zamierzający podjąć wspólną działalność gospodarczą. Najczęściej wybieranymi przez rolników formami prawnymi do prowadzenia grupy producentów rolnych są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółdzielnia.