Promocja projektu - Nasze Kulinarne Dziedzictwo

Po raz kolejny Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu zaprosił w swe progi Via gusticę, która mieszkańcom Dolnego Śląska a w szczególności Wrocławianom niejednokrotnie była już prezentowana. XIII edycja wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” to tematyka i obszar wpisujący się w realizowany w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu projekt pn. „Promocja turystyczna dla terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy”.

Powstający w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, współfinansowany ze środków EFRR portal to nowoczesne narzędzie promocji bogactwa kulturowego, kulinarnego i krajobrazowego Górnych Łużyc i Dolnego Śląska, promocja regionalnych i tradycyjnych smaków regionu, to oferta spędzenia wolnego czasu na łonie natury, to zachęcenie do odwiedzenia najpiękniejszych zakątków po obu stronach granicy. Odwiedzający Pasaż Grunwaldzki 24 sierpnia mogli nie tylko podelektować się smakami prezentowanych regionalnych potraw i produktów ale również zapoznać się z szeroką ofertą platformy Via gustica i zachęcić do skorzystania z niej. Wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację, zapoznali się z warunkami przystąpienia i koniecznymi do złożenia dokumentami, a także z kalendarzem imprez, podczas których Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zamierza promować projekt.

Izabela Michniewicz
Specjalista ds. pozyskiwania danych 2