Promocja Projektu - Dolnośląska Wieś Zaprasza

Po raz kolejny marka „Via gustica” została zaprezentowana mieszkańcom Dolnego Śląska podczas imprezy plenerowej organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 26 maja „Dolnośląska Wieś” zawitała do Wrocławia ze swoją bogatą ofertą turystyczną zapraszając mieszkańców do skorzystania i odwiedzin.

„Via gustica” czyli Droga Smaku, to wypoczynek w wiejskim środowisku i atrakcyjnym krajobrazie, kontakt z przyrodą, poznawanie lokalnej kultury i rzemiosła, atrakcje turystyczne czy regionalne smakołyki. Z jednej strony „Via gustica” umożliwia mieszkańcom obszarów wiejskich zajmujących się turystyką szeroką promocję poprzez uczestnictwo w projekcie, a z drugiej strony zapewnia łatwy dostęp i możliwość zapoznania się między innymi z rękodziełem, produktami regionalnymi czy ofertą gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na obszarze wsparcia. Bogactwo regionów należy promować wykorzystując nowoczesne narzędzia, takie jak tworzona w ramach projektu wielojęzyczna platforma internetowa, promująca tereny wiejskie na szerszą skalę oraz aplikacje na telefony komórkowe. A podejmowane działania promocyjne mają na celu ich rozpowszechnienie.

Wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację, potencjalni oferenci zapoznali się z warunkami przystąpienia i koniecznymi do złożenia dokumentami, a także z kalendarzem imprez, podczas których Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zamierza promować projekt „Promocja turystyczna dla terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy” realizowany w ramach POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013, współfinansowany ze środków EFRR. 


Izabela Michniewicz, DODR we Wrocławiu